Qolonya | Premium Colognes

Qolonya | Premium Colognes, Ercan BORA tarafından Türkiye’nin önde gelen kolonya firmalarını bir arada sunmak, tanıtmak ve satışını yapmak için oluşturulmuş bir projedir.

 

*Bu proje piyasada çok sahte kolonya satıldığı ve rekabet şansı bırakmadığı için durdurulmuştur.